loader image
Menu

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

sisara_drop.png
logo.png
tesban.png
Bangsaray-Clean-up-logo-Web_Drop-1.png
beautiful-logo-drop.png
sisara_drop.png
logo.png
tesban.png
Bangsaray-Clean-up-logo-Web_Drop-1.png
beautiful-logo-drop.png
bs01
bs03
bs02
slide04.jpeg
PlayPause
previous arrow
next arrow
Bangsaray-Development-program-logo-low.png
Bangsaray-Development-program-logo-low.png

การปกป้องบางเสร่

 

 • ปกป้องชายหาด สวนสาธารณะ ทะเลสาบ

  และธรรมชาติของบางเสร่

 • ลดมลภาวะ และส่งเสริมการรีไซเคิล

 • ส่งเสริมให้มีการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาชุมชนบางเสร่

 

 • ปรับปรุงทางเดินเท้า ผนัง อาคารที่ถูกทิ้งร้าง

 • มีการส่งเสริมพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้และจัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบ

 • สร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่และจุดที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

การประชาสัมพันธ์ชุมชนบางเสร่

 

 • กระตุ้นและส่งเสริมธุรกิจในชุมชนบางเสร่

 • สนับสนุนการลงทุน การสร้างอาชีพ ภายในชุมชนท้องถิ่น
 • ร่วมรับผิดชอบในการดูแลจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว

การสนับสนุนบางเสร่อย่างยั่งยืน

 

 • มีการตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในท้องถิ่นและนักพัฒนา ให้มีส่วนในการรับผิดชอบพัฒนาโครงการนี้ (RDP)

 • มีการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนา

ภารกิจ Clean Up Bang Saray คือการสร้างความคิดริเริ่มที่ยั่งยืนเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้เกิดการลดมลพิษและกำจัดขยะที่มีอยู่ในชุมชนบางเสร่ นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในระยะยาว รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนา

 

การทำความสะอาดในพื้นที่บางเสร่ จะนำมาซึ่งความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปกป้องธรรมชาติที่สวยงามของพื้นที่บางเสร่

 

เรากำลังมองหาอาสาสมัครที่จะมาช่วยเหลือโครงการ Clean Up Bang Saray นี้ และผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆในท้องถิ่น ที่จะสามารถให้การสนับสนุนในด้านของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ถุงมือ ถุงขยะ อาหาร เครื่องดื่ม และการขนส่ง เป็นต้น

 

หากคุณสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมโครงการนี้ สามารถ ติดต่อมาที่เรา ได้เลยตอนนี้

CSR01
PlayPlay
Image is not available
CSR01 - copy
PlayPlay
Image is not available
CSR01 - copy - copy
PlayPlay
Image is not available
previous arrow
next arrow

กิจกรรมทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันพ่อ

ณ.ชายหาดบางเสร่ 12.2563

กิจกรรมซ่อมบำรุงปรับปรุงทัศนียภาพ (ทาสีฉลามวาฬ)

ณ.ชายหาดบางเสร่ 12.2563

กิจกรรมทาสีปรับปรุงทัศนียภาพ (ทาสีฉลามวาฬ)

ณ.ชายหาดบางเสร่ 12.2563

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบางเสร่

ณ. บางเสร่ 8.2562

กิจกรรมปลูกพืชในพื้นที่สาธารณะ

ณ. บางเสร่ 8.2562

กิจกรรมทำความสะอาดบางเสร่

ณ. บางเสร่ 5.2562

กิจกรรมทาสี เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ 

ณ. ชายหาดบางเสร่ 12.2563

กิจกรรมทำความสะอาดบางเสร่

ณ. บางเสร่ 3.2562

กิจกรรมทำความสะอาดบางเสร่

ณ. บางเสร่ 2.2562

กิจกรรมทำความสะอาดบางเสร่

ณ. บางเสร่ 1.2562

กิจกรรมทำความสะอาดบางเสร่

ณ. บางเสร่ 12.2561

กิจกรรมทำความสะอาดบางเสร่

ณ. บางเสร่ 11.2561

กิจกรรมทำความสะอาดบางเสร่

ณ. บางเสร่ 09.2561

กิจกรรมทำความสะอาดบางเสร่พิเศษ

ณ. บางเสร่ 08.2561

กิจกรรมทำความสะอาดบางเสร่

ณ. บางเสร่ 08.2561

กิจกรรมทำความสะอาดบางเสร่

ณ. บางเสร่ 07.2561

กิจกรรมทาสีผนังใหม่

ณ. บางเสร่

กิจกรรมทำนุบำรุงพื้นที่ชายหาด

ณ. บางเสร่

กิจกรรมทำความสะอาดกำแพงสวนสาธารณะ

ณ. บางเสร่

กิจกรรมทำความสะอาดบางเสร่

ณ. บางเสร่, 06.2561

กิจกรรมทำความสะอาดบางเสร่

ณ. บางเสร่, 03.2561

กิจกรรมทำความสะอาดบางเสร่

ณ. บางเสร่, 11.02.2561

งานการกุศลเพื่อเด็กพิการและทุพพลภาพ

ณ. สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 01.12.2560

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบางเสร่ ครั้งที่1

เปิดตัวโครงการ​ BANG  SARAY DEVELOPMENT PROGRAMME

Bang Saray Beach Club, 05.08.2017 

เลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนและแจกอุปกรณ์การเรียน

วัดสามัคคีบ้านโพธิ์, 22.09.2017

ONE DAY ONE GOAL 

การแข่งขันฟุตบอลการกุศล St. Andrews International School, 21.01.2017

ติดตามเราได้ที่ :

#BSDEV

Copyright©Sisaran Group Co., Ltd.

Map
Phone
Email
WhatsApp
Line
Messenger
Messenger
WhatsApp
Line
Phone
Email
Map

  Registration Form