loader image
Menu

มาเป็นส่วนหนึ่งของสิสราญ

มาเป็นส่วนหนึ่งของสิสราญ

หากคุณกำลังมองหางานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายพร้อมโอกาสในการทำงานที่น่าสนใจ และแพคเกจค่าตอบแทนที่น่าสนใจหรือไม่? 

 

สิสราญเราเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคอนโดมิเนียมบนชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย

 

สิสราญ มีความมุ่งมั่นที่จะลงทุนในการเติบโตในธุรกิจอสังหาฯ ในระยะยาว แต่ได้รับผลตอบแทนคืนในระยะเวลาอันสั้น สิสราญให้บรรยากาศภายในการทำงานที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน กับทีมงานมืออาชีพ เรากำลังมองหาบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทำงาน   ที่ต้องการประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าภายในอาชีพที่คุณเลือก

ตำแหน่งงานปัจจุบันที่เปิดรับ

ความรับผิดชอบ :

– รับผิดชอบงานขายพอร์ตโฟลีโองานพัฒนาคอนโดมีเนียมของทางบริษัท

– พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับลูกค้าและตัวแทนรายย่อย

– พัฒนาเครือข่ายการติดต่อต่างๆเพื่อโปรโมทโครงการของบริษัท

– พัฒนาช่องทางและโอกาสทางการขายใหม่ๆ

– รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและตัวแทนรายย่อยโดยรักษามาตรฐานของบริษัท ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและบริการหลังการขาย

– ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัทเพื่อสร้างการโปรโมทการขาย

– ทำงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายและกระบวนการด้านทรัพย์สินของบริษัท

คุณสมบัติ :

– จบปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ด้านการขาย

– มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีม

– มีทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรองดีเยี่ยม

– มีทักษะการบริการลูกค้าดีเยี่ยมและมีทัศนคติแบบมืออาชีพ

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

– มีทักษะภาษาจีน ไทย หรือรัสเซียจะมีค่าตอบแทนเพิ่มเติม

– มีใบขับขี่และรถส่วนตัว

เงินเดือน :

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 20,000 – 30,000 บาท (มีค่าคอมมิชชั่นหากสามารถทำยอดได้ถึง 150,000 บาทต่อเดือน) ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

222 หมู่ 2 เทศบาบ 5/6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 ประเทศไทย

 
สำนักงาน : 098-272-5814
อีเมล : [email protected]
 
 

ความรับผิดชอบ :

– ดำเนินงานให้โครงการงานก่อสร้างเป็นไปตามแผน ตรงกำหนดภายในระยะเวลาและงบประมาณ

– จัดการการสอดส่องดูแลผู้รับเหมารายย่อย คอนซัลแทนต์ สถาปนิค และทีมก่อสร้างภายใน

– ติดตามและรายงานกำหนดการ อุปสรรค ความคืบหน้าของโครงการ

– จัดการประชุมความคืบหน้าเป็นประจำร่วมกับผู้รับเหมารายย่อย คอนซัลแทนต์ สถาปนิค ทีมก่อสร้างภายใน และทีมบริหาร

– ชี้จุดผิดพลาด และการละเลยแผน สเปค หรือ shop drawing

– แนะนำและเจรจากับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมารายย่อย

– สร้างเอกสารโครงการและปรับปรุงเอกสาร

– ดูแลปรับปรุงตารางงานของแต่ละโครงการ

– ใช้กระบวนการใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :

– สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

– มีความสนใจการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

– มีความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเน้นความปลอดภัย

– มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีม

– ทำงานแบบโปรแอคทีฟ และทำงานได้ด้วยตนเองด้วยทัศนคติ “can do”

– สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานและทำงานตรงตามกำหนดการที่วางไว้

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้

เงินเดือน :

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 50,000 – 75,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

222 หมู่ 2 เทศบาบ 5/6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 ประเทศไทย

 
สำนักงาน : 098-272-5814
อีเมล : [email protected]
 
 

ความรับผิดชอบ :

– จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิตอล รวมถึง SEO/SEM, ad-words, การแสดงโฆษณา, สื่อสังคมออนไลน์ และแคมเปญโฆษณาออนไลน์อื่นๆ

– พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท

– พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ที่ใช้กับ SEO ของบริษัท

– เสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาแคมเปญโฆษณาและการโปรโมทแบรนด์ของบริษัท

– ศึกษา keyword, วิเคราะห์ตลาด, และทำ content optimization

– ติดตามและรายงานผล SEO/ SEM สื่อสังคมออนไลน์และแคมเปญโฆษณา

– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการแคมเปญโฆษณา

คุณสมบัติ :

– สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความสนใจในการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ

– เข้าใจเทคนิค SEO on-page และ SEO off-page

– มีความรู้และเข้าใจฟังก์ชั่นการทำงานของ HTML และ CSS

– มีความเข้าใจ backend SEO เช่น .htaccess, robots.txt, metadata, การปรับแต่งความเร็วเว็บไซต์ และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำจากผู้อื่น

– มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี ใส่ใจในรายละเอียด และทำงานแบบโปรแอคทีฟ

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้

เงินเดือน : 

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 20,000 – 50,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

222 หมู่ 2 เทศบาบ 5/6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 ประเทศไทย

 
สำนักงาน : 098-272-5814
อีเมล : [email protected]

ความรับผิดชอบ :
– ประสานงานต่างๆตามลำดับให้เป็นไปตามแผนงาน

– จัดทำตารางและตรวจสอบการเข้างาน

– จัดสรรและแบ่งความรับผิดชอบทั่วไปและความรับผิดชอบประจำวัน

– กำกับดูแลและเป็นผู้นำให้กับคนงาน

– รักษามาตรฐานและคุณภาพความปลอดภัย

– วางแผนและจัดตารางงาน

– ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและจัดสรรให้อยู่ในงบประมาณ

– ดูแลประสิทธิภาพและคุณภาพของลูกทีม

– กำกับดูแลการใช้งานเครื่องยนต์และเครื่องมือ

– แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

คุณสมบัติ :– สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีด้านการก่อสร้าง

– สามารถอ่านแบบ แผน และพิมพ์เขียวได้

– สามารถติดต่อและรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

– สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันและตรงตามเวลาที่กำหนด

– มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิค

– มีความรู้ด้านกระบวนการก่อสร้างและเครื่องมือ

เงินเดือน :

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 25,000 – 30,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

222 หมู่ 2 เทศบาบ 5/6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 ประเทศไทย

 
สำนักงาน : 098-272-5814
อีเมล : [email protected]

Job Description หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • Support the company in optimizing financial transactions and system (for example but not limited to verify supplier invoice, record supplier invoice, prepare related report to revenue department (VAT withholding tax etc.) review expense transactions, prepare supplier aging report and perform reconciliation, prepare and reconcile intercompany report)
 • Strengthen and grow relationships with vendors and suppliers through timely payment
 • Assist in streamlining and improving the accounts payable process
 • Exercise integrity and confidentiality in financial reporting
 • Review invoices for appropriate documentation prior to payment
 • Assist accounting team as needed

QUALIFICATION:

 • Male or Female, age 25 – 35 years.
 • Bachelor Degree in Accounting (preferred but not required)
 • Experience 2-5 years in Real Estate accounting was preferred.
 • Tax knowledge (mostly on VAT and withholding tax)
 • Accounting principle
 • Proficiency with Microsoft Office
 • Understanding basic principles of finance, accounting, and bookkeeping
 • Superb time management and detail
 • Good communication in English
 • Can do attitude

Position:               Expat & Thai Sales Executive

Location:              Bangsaray, Sattahip Chonburi

Report to:            Sales Director

 

Sisaran is a rapidly growing property development company based in Bangsaray, Sattahip,  Chonburi and focused on modern, quality condominium developments. Sisaran has successfully completed several projects over the last four years and won multiple property awards. We are looking for a candidate who is driven, dynamic and has a positive “Can do” attitude. The ideal candidate must be detail orientated and focused.

 

JOB DESCRIPTIONS:

 • Responsible for selling our portfolio of condominium developments.
 • Develop and maintain strong relationship with clients and agents.
 • Develop a network of contacts in order to promote our developments.
 • Develop new opportunities and sales channels.
 • Provide support, information and after-sales service to clients and agents.
 • Coordinate with internal departments to conduct promotional activities.
 • Perform administrative tasks related to the property transactions and company processes.

 

KEY SKILLS:

 • Confident and outgoing.
 • Team player who supports and helps colleagues.
 • Target driven and results focused individual.
 • Excellent communication skills and negotiation skills.
 • Excellent customer service and professional attitude.
 • The ability to work well under pressure.

 

REQUIREMENTS:

 • Expat or Thai Nationality.
 • Bachelors Degree or higher.
 • Excellent English language speaking and writing.
 • Chinese or Russian language skills are a benefit.
 • Real estate experience is a major benefit.
 • Experience using Microsoft Office.
 • Working 6 day/week at Bangsaray, Sattahip.
 • Has their own transportation.

 

Sisaran Group Co., Ltd.

222 Moo 2, Tesaban 5/6, Bangsaray Sub-District, Sattahip District, Chonburi 20250 THAILAND

222 หมู่ 2 เทศบาล 5/6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 ประเทศไทย

 

Tel: 098-272-5814

Email: [email protected]

Position:               Rental Manager

Location:              Bangsaray, Sattahip Chonburi

Report to:            Managing Director

 

Sisaran is a rapidly growing property development company based in Bangsaray, Sattahip,  Chonburi and focused on modern, quality condominium developments. Sisaran has successfully completed several projects over the last four years and won multiple property awards. We are looking for a candidate who can deal with challenges and has a positive “Can do” attitude. The ideal candidate must be detail orientated and capable of building an effective team.

 

JOB DESCRIPTIONS:

 • Maintains condominium rentals by advertising and filling vacancies, negotiating and enforcing leases, and maintaining and securing premises.
 • Establishes rental rate by surveying local rental rates and calculating overhead costs, depreciation, taxes, and profit goals.
 • Attracts tenants by advertising vacancies, obtaining referrals from current tenants, explaining advantages of location and services, and showing units.
 • Contracts with tenants by negotiating leases and collecting security deposit.
 • Accomplishes financial objectives by collecting rents, paying bills, forecasting requirements, preparing an annual budget, scheduling expenditures, analyzing variances, and initiating corrective action.
 • Maintains property by investigating and resolving tenant complaints, enforcing rules of occupancy, inspecting vacant units and completing repairs, planning renovations, contracting with landscaping and show removal services.
 • Coordinate with internal department to conduct promotional activities.
 • Arrange inventory list of all condominium rentals units.
 • Perform administrative tasks related to the property transactions and company processes.

 

KEY SKILLS:

 • Motivation for rental.
 • Familiarity with applicable local, state, and federal laws and regulations.
 • High level of organization and attention to detail.
 • Internal communications.
 • Listening
 • Excellent communication skills and negotiation skills.
 • Excellent customer service and professional attitude.
 • The ability to work well under pressure.

REQUIREMENTS:

 • Thai Nationality.
 • Bachelors Degree or higher.
 • Excellent English language speaking and writing.
 • Real estate experience is a major benefit.
 • Experience using Microsoft Office.
 • Working 6 day/week at Bangsaray, Sattahip

 

Sisaran Group Co., Ltd.

222 Moo 2, Tesaban 5/6, Bangsaray Sub-District, Sattahip District, Chonburi 20250 THAILAND

222 หมู่ 2 เทศบาล 5/6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 ประเทศไทย

 

Tel: 098-272-5814

Email: [email protected]

สำนักงานใหญ่

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

222 ซอยเทศบาล 5/6 หมู่ 2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 ประเทศไทย

 

สมัครงาน  (EN/TH): +66 (0) 98 272 5814

 

     Mail : [email protected]

Copyright©Sisaran Group Co., Ltd.

Map
Phone
Email
WhatsApp
Line
Messenger
Messenger
WhatsApp
Line
Phone
Email
Map

  Registration Form