loader image
Menu

มาเป็นส่วนหนึ่งของสิสราญ

มาเป็นส่วนหนึ่งของสิสราญ

หากคุณกำลังมองหางานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายพร้อมโอกาสในการทำงานที่น่าสนใจ และแพคเกจค่าตอบแทนที่น่าสนใจหรือไม่? 

 

สิสราญเราเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคอนโดมิเนียมบนชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย

 

สิสราญ มีความมุ่งมั่นที่จะลงทุนในการเติบโตในธุรกิจอสังหาฯ ในระยะยาว แต่ได้รับผลตอบแทนคืนในระยะเวลาอันสั้น สิสราญให้บรรยากาศภายในการทำงานที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน กับทีมงานมืออาชีพ เรากำลังมองหาบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทำงาน   ที่ต้องการประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าภายในอาชีพที่คุณเลือก

ตำแหน่งงานปัจจุบันที่เปิดรับ

ความรับผิดชอบ :

– เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
– จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย และออกใบสั่งซื้อ
– ออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
– จัดทำรายงานภาษีเพื่อยื่นให้กรมสรรพากร
– ช่วยงานด้านการนำเสนองบการเงิน และรายงานต่างๆ

คุณสมบัติ :

– สัญชาติไทย
– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการบัญชี หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีม
– มีทักษะการบริการลูกค้าดีเยี่ยมและมีทัศนคติแบบมืออาชีพ
– สามารถใช้ Microsoft excel ได้
– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

พิจารณาเป็นพิเศษถ้ามี :

– มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

– มีประสบการณ์การทำงานกับชาวต่างชาติ

เงินเดือน : 

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 15,000 – 20,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]
 

ความรับผิดชอบ :

– รับผิดชอบงานขายพอร์ตโฟลีโองานพัฒนาคอนโดมีเนียมของทางบริษัท

– พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับลูกค้าและตัวแทนรายย่อย

– พัฒนาเครือข่ายการติดต่อต่างๆเพื่อโปรโมทโครงการของบริษัท

– พัฒนาช่องทางและโอกาสทางการขายใหม่ๆ

– รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและตัวแทนรายย่อยโดยรักษามาตรฐานของบริษัท ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและบริการหลังการขาย

– ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัทเพื่อสร้างการโปรโมทการขาย

– ทำงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายและกระบวนการด้านทรัพย์สินของบริษัท

คุณสมบัติ :

– จบปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ด้านการขาย

– มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีม

– มีทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรองดีเยี่ยม

– มีทักษะการบริการลูกค้าดีเยี่ยมและมีทัศนคติแบบมืออาชีพ

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

– มีทักษะภาษาจีน ไทย หรือรัสเซียจะมีค่าตอบแทนเพิ่มเติม

– มีใบขับขี่และรถส่วนตัว

เงินเดือน :

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 20,000 – 30,000 บาท (มีค่าคอมมิชชั่นหากสามารถทำยอดได้ถึง 150,000 บาทต่อเดือน) ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]
 
 

ความรับผิดชอบ :

– ออกแบบงานสร้างสรรค์ต่างๆสำหรับบริษัทพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์

– พัฒนาและสร้างสรรค์แแนวคิดไอเดียใหม่ๆ

– ติดตามแนวโน้มการตลาดปัจจุบันและความเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อนำมาพัฒนางาน

– ประสานงานกับฝ่ายการตลาดและทีมขายเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน

คุณสมบัติ :

– สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ IT หรือกราฟฟิคดีไซน์

– มีความสนใจในการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ

– สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานและทำงานตรงตามกำหนดการที่วางไว้

– สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำจากผู้อื่น

– มีความรู้เรื่องเทรนด์และเทคนิคการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

เงินเดือน :

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 20,000 – 50,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]

ความรับผิดชอบ :

– รับผิดชอบการสร้าง ออกแบบ และปฏิบัติงานตามแผนการตลาด

– ติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการ

– ทำงานธุรการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบตามที่วางไว้

– เสนอแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาโครงการสำหรับโปรโมทแบรนด์ของบริษัท

– ประสานงานกับซัพพลายเออร์และ outsource ด้านการตลาด

– จัดเตรียมเอกสารเนื้อหาสำหรับการนำเสนอทั้งภายในและภายนอกบริษัท

– จัดกิจกรรมโปรโมท อีเว้นท์ และนิทรรศกาลผลิตภัณฑ์ของบริษัท

– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติ :

– สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียดที่ดีเยี่ยม และทำงานแบบโปรแอคทีฟ

– เข้าใจการทำงานตามขอบเขตงบประมาณที่กำหนด

– เข้าใจกระบวนการและเทคนิคการทำงานแบบสร้างสรรค์

– มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีม

– มีทักษะการบริการลูกค้าดีเยี่ยมและมีทัศนคติแบบมืออาชีพ

– สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานและทำงานตรงตามกำหนดการที่วางไว้

– สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำจากผู้อื่น

– สามารถใช้ Microsoft Office และ creative tools อื่นๆได้

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

เงินเดือน :

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 25,000 – 40,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]

ความรับผิดชอบ :

– ประสานงานกับพนักงานเพื่อแก้ไขงานธุรการต่างๆ

– รวบรวมวาระการประชุม จัดเตรียมบรีฟ เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และติดตามงานตามกระบวนการ

– ประสานงานกับผู้บริหารและพนักงานในด้านต่างๆ คอยติดตามและดำเนินการให้งานเอกสารเรียบเรียงครบถ้วนถูกต้องสำหรับการนำเสนอในการประชุม และตรงตามกำหนด

– จัดการกระประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

– เป็นตัวแทนผู้บริหารทั้งกรณีที่ท่านผู้บริหารอยู่หรือไม่อยู่ก็ตาม

– จัดการด้านต่างๆที่จำเป็นแทนท่านผู้บริหารเพื่อให้ท่านสามารถทำงานที่สำคัญอื่นๆได้

– รับพัสดุ อีเมล จัดเตรียมอีเมล จดหมาย เอกสารสำหรับให้ท่านผู้บริหารอนุมัติ

– ค้นหาข้อมูล วิเคราะห์และเตรียมรายงาน

– ทำหน้าที่อื่นๆตามที่ท่านผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติ :
– เพศหญิง สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท

– ทำงานแบบโปรแอคทีฟ และทำงานได้ด้วยตนเองด้วยทัศนคติ “can do”

– ทำงานด้วยเวลาที่ยืดหยุ่น ตามที่ได้รับมอบหมายได้

– สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานและทำงานตรงตามกำหนดการที่วางไว้

– สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำจากผู้อื่น

– มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีม

– มีทักษะการบริการลูกค้าดีเยี่ยมและมีทัศนคติแบบมืออาชีพ

– มีทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นดีเยี่ยม

– สามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมกัน

สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

– เก็บรักษาความลับได้ดีตลอดเวลา

เงินเดือน :

บริษัท สิสราญ  กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]
 
 

ความรับผิดชอบ :

– ดำเนินงานให้โครงการงานก่อสร้างเป็นไปตามแผน ตรงกำหนดภายในระยะเวลาและงบประมาณ

– จัดการการสอดส่องดูแลผู้รับเหมารายย่อย คอนซัลแทนต์ สถาปนิค และทีมก่อสร้างภายใน

– ติดตามและรายงานกำหนดการ อุปสรรค ความคืบหน้าของโครงการ

– จัดการประชุมความคืบหน้าเป็นประจำร่วมกับผู้รับเหมารายย่อย คอนซัลแทนต์ สถาปนิค ทีมก่อสร้างภายใน และทีมบริหาร

– ชี้จุดผิดพลาด และการละเลยแผน สเปค หรือ shop drawing

– แนะนำและเจรจากับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมารายย่อย

– สร้างเอกสารโครงการและปรับปรุงเอกสาร

– ดูแลปรับปรุงตารางงานของแต่ละโครงการ

– ใช้กระบวนการใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :

– สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

– มีความสนใจการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

– มีความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเน้นความปลอดภัย

– มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีม

– ทำงานแบบโปรแอคทีฟ และทำงานได้ด้วยตนเองด้วยทัศนคติ “can do”

– สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานและทำงานตรงตามกำหนดการที่วางไว้

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้

เงินเดือน :

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 50,000 – 75,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]
 
 

ความรับผิดชอบ :

– รับผิดชอบงานขายพอร์ตโฟลีโองานพัฒนาคอนโดมีเนียมของทางบริษัท

– พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับลูกค้าและตัวแทนรายย่อย

– พัฒนาเครือข่ายการติดต่อต่างๆเพื่อโปรโมทโครงการของบริษัท

– พัฒนาช่องทางและโอกาสทางการขายใหม่ๆ

– รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและตัวแทนรายย่อยโดยรักษามาตรฐานของบริษัท ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและบริการหลังการขาย

– ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัทเพื่อสร้างการโปรโมทการขาย

– ทำงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายและกระบวนการด้านทรัพย์สินของบริษัท

คุณสมบัติ :

– สัญชาติไทย

– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท

– มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีม

– มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองดีเยี่ยม

– มีทักษะการบริการลูกค้าดีเยี่ยมและมีทัศนคติแบบมืออาชีพ

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

– มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว

เงินเดือน : 

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 15,000 – 20,000 บาท บาท (มีค่าคอมมิชชั่นหากสามารถทำยอดได้ถึง 100,000 บาทต่อเดือน) ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]
 
 

ความรับผิดชอบ :

– จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิตอล รวมถึง SEO/SEM, ad-words, การแสดงโฆษณา, สื่อสังคมออนไลน์ และแคมเปญโฆษณาออนไลน์อื่นๆ

– พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท

– พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ที่ใช้กับ SEO ของบริษัท

– เสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาแคมเปญโฆษณาและการโปรโมทแบรนด์ของบริษัท

– ศึกษา keyword, วิเคราะห์ตลาด, และทำ content optimization

– ติดตามและรายงานผล SEO/ SEM สื่อสังคมออนไลน์และแคมเปญโฆษณา

– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการแคมเปญโฆษณา

คุณสมบัติ :

– สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความสนใจในการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ

– เข้าใจเทคนิค SEO on-page และ SEO off-page

– มีความรู้และเข้าใจฟังก์ชั่นการทำงานของ HTML และ CSS

– มีความเข้าใจ backend SEO เช่น .htaccess, robots.txt, metadata, การปรับแต่งความเร็วเว็บไซต์ และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำจากผู้อื่น

– มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี ใส่ใจในรายละเอียด และทำงานแบบโปรแอคทีฟ

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้

เงินเดือน : 

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 20,000 – 50,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]

ความรับผิดชอบ :
– ประสานงานต่างๆตามลำดับให้เป็นไปตามแผนงาน

– จัดทำตารางและตรวจสอบการเข้างาน

– จัดสรรและแบ่งความรับผิดชอบทั่วไปและความรับผิดชอบประจำวัน

– กำกับดูแลและเป็นผู้นำให้กับคนงาน

– รักษามาตรฐานและคุณภาพความปลอดภัย

– วางแผนและจัดตารางงาน

– ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและจัดสรรให้อยู่ในงบประมาณ

– ดูแลประสิทธิภาพและคุณภาพของลูกทีม

– กำกับดูแลการใช้งานเครื่องยนต์และเครื่องมือ

– แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

คุณสมบัติ :– สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีด้านการก่อสร้าง

– สามารถอ่านแบบ แผน และพิมพ์เขียวได้

– สามารถติดต่อและรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

– สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันและตรงตามเวลาที่กำหนด

– มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิค

– มีความรู้ด้านกระบวนการก่อสร้างและเครื่องมือ

เงินเดือน :

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 25,000 – 30,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุด
 • จัดการและดูแลทรัพย์ส่วนกลางเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายโครงการหรือตามมติที่ประชุมเจ้าของร่วม โดยไม่เป็นปฎิปักษ์ต่อกฎหมาย
 • จัดให้มีและรักษาความสงบสุขและปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียม
 • รับผิดชอบและตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉินและความปลอดภัยของอาคารและสิ่งแวดล้อม
 • จัดการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคล, การประชุมทั่วไป, ประชุมคณะกรรมการบริหารของนิติบุคคล
 • จัดประชุมรายเดือนกับพนักงานทุกคน เพื่อติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำบัญชีรายได้ประจำเดือน และการสื่อสารอื่น ๆ ในกระดานข่าว หรือเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ
 • ยื่นฟ้องภาษีและอากรค่าใช้จ่ายตามอัตราส่วนของทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วมที่ชำระเงินเกินกำหนด (มากกว่า6เดือน)
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดภายใต้กฎกระทรวงต่าง ๆ ของไทย เกี่ยวข้องกับอาคารชุดและอสังหาริมทรัพย์

 

ทักษะสำคัญ:

 • มีความเข้าใจและการบังคับใช้กฎหมายการก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติอาคารชุด, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
 • มีความรู้และทักษะในการบริหารอาคารสถานที่, องค์กร และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระ โดยอาศัยการควบคุมดูแลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
 • สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดัน
 •  
 •  

  คุณสมบัติที่พึงประสงค์:

  • มีสัญชาติไทย
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด/ผู้จัดการอาคาร หรือผู้จัดการโรงแรม
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเลิศโดยเฉพาะโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมทั้งการพูดและการเขียน
  • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดีเยี่ยม พร้อมด้วยความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีความคิดและเทคนิคการทำงานที่สร้างสรรค์
  • มีความสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและบริหารงานที่กำหนดไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย
  • มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การทำงานกับชาวต่างชาติ/ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

 

เงินเดือน:

เงินเดือน  (30,000-50,000 THB) บาท สามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์ ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ ระบุวันที่สามารถเริ่มงานได้ เงินเดือนปัจจุบันและที่คาดหวัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยตรงเพื่อนำพาและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินภายในบริษัททั้งหมด
 • การจัดการและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของแผนกบัญชี
 • จัดการและพัฒนาทีมงานของฝ่ายบัญชี
 • การตรวจติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินหรืองบการเงิน
 • จัดทำและใช้นโยบาย หลักการ และวิธีการทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • จัดทำและรักษานโยบายและวิธีการการจัดความเสถียรของกระแสเงินสด
 • การสั่งการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในทุกด้านของงานการเงินและการบัญชีของบริษัท
 • การประสานงานและควบคุมดูแลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทในเครือ
 • ทำการรายงานผลรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและสมบูรณ์ให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีทั้งหมด
 • จัดการการยื่นงบดุล/งบการเงิน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยตรงเพื่อนำพาและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินภายในบริษัททั้งหมด
 • การจัดการและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของแผนกบัญชี
 • จัดการและพัฒนาทีมงานของฝ่ายบัญชี
 • การตรวจติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินหรืองบการเงิน
 • จัดทำและใช้นโยบาย หลักการ และวิธีการทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • จัดทำและรักษานโยบายและวิธีการการจัดความเสถียรของกระแสเงินสด
 • การสั่งการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในทุกด้านของงานการเงินและการบัญชีของบริษัท
 • การประสานงานและควบคุมดูแลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทในเครือ
 • ทำการรายงานผลรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและสมบูรณ์ให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีทั้งหมด
 • จัดการการยื่นงบดุล/งบการเงิน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยตรงเพื่อนำพาและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินภายในบริษัททั้งหมด
 • การจัดการและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของแผนกบัญชี
 • จัดการและพัฒนาทีมงานของฝ่ายบัญชี
 • การตรวจติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินหรืองบการเงิน
 • จัดทำและใช้นโยบาย หลักการ และวิธีการทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • จัดทำและรักษานโยบายและวิธีการการจัดความเสถียรของกระแสเงินสด
 • การสั่งการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในทุกด้านของงานการเงินและการบัญชีของบริษัท
 • การประสานงานและควบคุมดูแลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทในเครือ
 • ทำการรายงานผลรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและสมบูรณ์ให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีทั้งหมด
 • จัดการการยื่นงบดุล/งบการเงิน

 

เงินเดือน

เงินเดือน 40,000 – 70,000 บาท สามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์ ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ ระบุวันที่สามารถเริ่มงานได้ เงินเดือนปัจจุบันและที่คาดหวัง

Job Description หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • Support the company in optimizing financial transactions and system (for example but not limited to verify supplier invoice, record supplier invoice, prepare related report to revenue department (VAT withholding tax etc.) review expense transactions, prepare supplier aging report and perform reconciliation, prepare and reconcile intercompany report)
 • Strengthen and grow relationships with vendors and suppliers through timely payment
 • Assist in streamlining and improving the accounts payable process
 • Exercise integrity and confidentiality in financial reporting
 • Review invoices for appropriate documentation prior to payment
 • Assist accounting team as needed

QUALIFICATION:

 • Male or Female, age 25 – 35 years.
 • Bachelor Degree in Accounting (preferred but not required)
 • Experience 2-5 years in Real Estate accounting was preferred.
 • Tax knowledge (mostly on VAT and withholding tax)
 • Accounting principle
 • Proficiency with Microsoft Office
 • Understanding basic principles of finance, accounting, and bookkeeping
 • Superb time management and detail
 • Good communication in English
 • Can do attitude

Job Description หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • Responsible for doing site survey and collect information of project design
 • Check and verify design drawings to conform to specifications and design data
 • Design or revised technical drawings as advised by Engineers and Architect.
 • Operate computer-assisted design (CAD) and drafting workstations
 • Generate preliminary design and detailed shop drawings as instructed by Engineers and Architect.
 • Revise or Redesigned As- Built drawings depending on the project.
 • Coordinate and co-work with appointed sub-contractors
 • Complete documentation packages and produce drawing sets
 • Site supervision and control assistant to all sub-contractors from time to time.

QUALIFICATION:

 • At least 3-5 year experience as a Draftsman on site.
 • Background from Engineering or Civil Construction
 • Experienced user of AutoCAD program at professional level and up to date edition with 3D drawing.
 • Knowledgeable for the details of M&E system about detailed design drawing
 • Knowledgeable about verifying the bill of quantity document of the engineering and architectural work.
 • including As-Built Drawings.
 • Willing to travel to Construction Site for Surveys (70%)
 • Direct Experience working on Construction Road Infrastructure.
 • Good communication in English

สำนักงานใหญ่

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

222 ซอยเทศบาล 5/6 หมู่ 2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 ประเทศไทย

 

สมัครงาน  (EN/TH): +66 (0) 98 272 5814

 

     Mail : [email protected]

Copyright©Sisaran Group Co., Ltd.

Map
Phone
Email
WhatsApp
Line
Messenger
Messenger
WhatsApp
Line
Phone
Email
Map

  Registration Form