loader image
Menu

มาเป็นส่วนหนึ่งของสิสราญ

มาเป็นส่วนหนึ่งของสิสราญ

หากคุณกำลังมองหางานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายพร้อมโอกาสในการทำงานที่น่าสนใจ และแพคเกจค่าตอบแทนที่น่าสนใจหรือไม่? 

 

สิสราญเราเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคอนโดมิเนียมบนชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย

 

สิสราญ มีความมุ่งมั่นที่จะลงทุนในการเติบโตในธุรกิจอสังหาฯ ในระยะยาว แต่ได้รับผลตอบแทนคืนในระยะเวลาอันสั้น สิสราญให้บรรยากาศภายในการทำงานที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน กับทีมงานมืออาชีพ เรากำลังมองหาบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทำงาน   ที่ต้องการประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าภายในอาชีพที่คุณเลือก

ตำแหน่งงานปัจจุบันที่เปิดรับ

ความรับผิดชอบ :

– เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
– จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย และออกใบสั่งซื้อ
– ออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
– จัดทำรายงานภาษีเพื่อยื่นให้กรมสรรพากร
– ช่วยงานด้านการนำเสนองบการเงิน และรายงานต่างๆ

คุณสมบัติ :

– สัญชาติไทย
– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการบัญชี หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีม
– มีทักษะการบริการลูกค้าดีเยี่ยมและมีทัศนคติแบบมืออาชีพ
– สามารถใช้ Microsoft excel ได้
– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

พิจารณาเป็นพิเศษถ้ามี :

– มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

– มีประสบการณ์การทำงานกับชาวต่างชาติ

เงินเดือน : 

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 15,000 – 20,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]
 

ความรับผิดชอบ :

– รับผิดชอบงานขายพอร์ตโฟลีโองานพัฒนาคอนโดมีเนียมของทางบริษัท

– พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับลูกค้าและตัวแทนรายย่อย

– พัฒนาเครือข่ายการติดต่อต่างๆเพื่อโปรโมทโครงการของบริษัท

– พัฒนาช่องทางและโอกาสทางการขายใหม่ๆ

– รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและตัวแทนรายย่อยโดยรักษามาตรฐานของบริษัท ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและบริการหลังการขาย

– ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัทเพื่อสร้างการโปรโมทการขาย

– ทำงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายและกระบวนการด้านทรัพย์สินของบริษัท

คุณสมบัติ :

– จบปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ด้านการขาย

– มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีม

– มีทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรองดีเยี่ยม

– มีทักษะการบริการลูกค้าดีเยี่ยมและมีทัศนคติแบบมืออาชีพ

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

– มีทักษะภาษาจีน ไทย หรือรัสเซียจะมีค่าตอบแทนเพิ่มเติม

– มีใบขับขี่และรถส่วนตัว

เงินเดือน :

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 20,000 – 30,000 บาท (มีค่าคอมมิชชั่นหากสามารถทำยอดได้ถึง 150,000 บาทต่อเดือน) ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]
 
 

ความรับผิดชอบ :

– ออกแบบงานสร้างสรรค์ต่างๆสำหรับบริษัทพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์

– พัฒนาและสร้างสรรค์แแนวคิดไอเดียใหม่ๆ

– ติดตามแนวโน้มการตลาดปัจจุบันและความเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อนำมาพัฒนางาน

– ประสานงานกับฝ่ายการตลาดและทีมขายเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน

คุณสมบัติ :

– สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ IT หรือกราฟฟิคดีไซน์

– มีความสนใจในการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ

– สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานและทำงานตรงตามกำหนดการที่วางไว้

– สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำจากผู้อื่น

– มีความรู้เรื่องเทรนด์และเทคนิคการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

เงินเดือน :

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 20,000 – 50,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]

ความรับผิดชอบ :

– รับผิดชอบการสร้าง ออกแบบ และปฏิบัติงานตามแผนการตลาด

– ติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการ

– ทำงานธุรการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบตามที่วางไว้

– เสนอแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาโครงการสำหรับโปรโมทแบรนด์ของบริษัท

– ประสานงานกับซัพพลายเออร์และ outsource ด้านการตลาด

– จัดเตรียมเอกสารเนื้อหาสำหรับการนำเสนอทั้งภายในและภายนอกบริษัท

– จัดกิจกรรมโปรโมท อีเว้นท์ และนิทรรศกาลผลิตภัณฑ์ของบริษัท

– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติ :

– สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียดที่ดีเยี่ยม และทำงานแบบโปรแอคทีฟ

– เข้าใจการทำงานตามขอบเขตงบประมาณที่กำหนด

– เข้าใจกระบวนการและเทคนิคการทำงานแบบสร้างสรรค์

– มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีม

– มีทักษะการบริการลูกค้าดีเยี่ยมและมีทัศนคติแบบมืออาชีพ

– สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานและทำงานตรงตามกำหนดการที่วางไว้

– สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำจากผู้อื่น

– สามารถใช้ Microsoft Office และ creative tools อื่นๆได้

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

เงินเดือน :

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 25,000 – 40,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]

ความรับผิดชอบ :

– ประสานงานกับพนักงานเพื่อแก้ไขงานธุรการต่างๆ

– รวบรวมวาระการประชุม จัดเตรียมบรีฟ เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และติดตามงานตามกระบวนการ

– ประสานงานกับผู้บริหารและพนักงานในด้านต่างๆ คอยติดตามและดำเนินการให้งานเอกสารเรียบเรียงครบถ้วนถูกต้องสำหรับการนำเสนอในการประชุม และตรงตามกำหนด

– จัดการกระประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

– เป็นตัวแทนผู้บริหารทั้งกรณีที่ท่านผู้บริหารอยู่หรือไม่อยู่ก็ตาม

– จัดการด้านต่างๆที่จำเป็นแทนท่านผู้บริหารเพื่อให้ท่านสามารถทำงานที่สำคัญอื่นๆได้

– รับพัสดุ อีเมล จัดเตรียมอีเมล จดหมาย เอกสารสำหรับให้ท่านผู้บริหารอนุมัติ

– ค้นหาข้อมูล วิเคราะห์และเตรียมรายงาน

– ทำหน้าที่อื่นๆตามที่ท่านผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติ :
– เพศหญิง สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท

– ทำงานแบบโปรแอคทีฟ และทำงานได้ด้วยตนเองด้วยทัศนคติ “can do”

– ทำงานด้วยเวลาที่ยืดหยุ่น ตามที่ได้รับมอบหมายได้

– สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานและทำงานตรงตามกำหนดการที่วางไว้

– สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำจากผู้อื่น

– มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีม

– มีทักษะการบริการลูกค้าดีเยี่ยมและมีทัศนคติแบบมืออาชีพ

– มีทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นดีเยี่ยม

– สามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมกัน

สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

– เก็บรักษาความลับได้ดีตลอดเวลา

เงินเดือน :

บริษัท สิสราญ  กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]
 
 

ความรับผิดชอบ :

– ดำเนินงานให้โครงการงานก่อสร้างเป็นไปตามแผน ตรงกำหนดภายในระยะเวลาและงบประมาณ

– จัดการการสอดส่องดูแลผู้รับเหมารายย่อย คอนซัลแทนต์ สถาปนิค และทีมก่อสร้างภายใน

– ติดตามและรายงานกำหนดการ อุปสรรค ความคืบหน้าของโครงการ

– จัดการประชุมความคืบหน้าเป็นประจำร่วมกับผู้รับเหมารายย่อย คอนซัลแทนต์ สถาปนิค ทีมก่อสร้างภายใน และทีมบริหาร

– ชี้จุดผิดพลาด และการละเลยแผน สเปค หรือ shop drawing

– แนะนำและเจรจากับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมารายย่อย

– สร้างเอกสารโครงการและปรับปรุงเอกสาร

– ดูแลปรับปรุงตารางงานของแต่ละโครงการ

– ใช้กระบวนการใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :

– สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

– มีความสนใจการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

– มีความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเน้นความปลอดภัย

– มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีม

– ทำงานแบบโปรแอคทีฟ และทำงานได้ด้วยตนเองด้วยทัศนคติ “can do”

– สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานและทำงานตรงตามกำหนดการที่วางไว้

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้

เงินเดือน :

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 50,000 – 75,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]
 
 

ความรับผิดชอบ :

– รับผิดชอบงานขายพอร์ตโฟลีโองานพัฒนาคอนโดมีเนียมของทางบริษัท

– พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับลูกค้าและตัวแทนรายย่อย

– พัฒนาเครือข่ายการติดต่อต่างๆเพื่อโปรโมทโครงการของบริษัท

– พัฒนาช่องทางและโอกาสทางการขายใหม่ๆ

– รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและตัวแทนรายย่อยโดยรักษามาตรฐานของบริษัท ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและบริการหลังการขาย

– ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัทเพื่อสร้างการโปรโมทการขาย

– ทำงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายและกระบวนการด้านทรัพย์สินของบริษัท

คุณสมบัติ :

– สัญชาติไทย

– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท

– มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีม

– มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองดีเยี่ยม

– มีทักษะการบริการลูกค้าดีเยี่ยมและมีทัศนคติแบบมืออาชีพ

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

– มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว

เงินเดือน : 

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 15,000 – 20,000 บาท บาท (มีค่าคอมมิชชั่นหากสามารถทำยอดได้ถึง 100,000 บาทต่อเดือน) ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]
 
 

ความรับผิดชอบ :

– จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิตอล รวมถึง SEO/SEM, ad-words, การแสดงโฆษณา, สื่อสังคมออนไลน์ และแคมเปญโฆษณาออนไลน์อื่นๆ

– พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท

– พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ที่ใช้กับ SEO ของบริษัท

– เสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาแคมเปญโฆษณาและการโปรโมทแบรนด์ของบริษัท

– ศึกษา keyword, วิเคราะห์ตลาด, และทำ content optimization

– ติดตามและรายงานผล SEO/ SEM สื่อสังคมออนไลน์และแคมเปญโฆษณา

– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการแคมเปญโฆษณา

คุณสมบัติ :

– สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

– จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความสนใจในการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ

– เข้าใจเทคนิค SEO on-page และ SEO off-page

– มีความรู้และเข้าใจฟังก์ชั่นการทำงานของ HTML และ CSS

– มีความเข้าใจ backend SEO เช่น .htaccess, robots.txt, metadata, การปรับแต่งความเร็วเว็บไซต์ และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำจากผู้อื่น

– มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี ใส่ใจในรายละเอียด และทำงานแบบโปรแอคทีฟ

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้

เงินเดือน : 

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 20,000 – 50,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]

ความรับผิดชอบ :
– ประสานงานต่างๆตามลำดับให้เป็นไปตามแผนงาน

– จัดทำตารางและตรวจสอบการเข้างาน

– จัดสรรและแบ่งความรับผิดชอบทั่วไปและความรับผิดชอบประจำวัน

– กำกับดูแลและเป็นผู้นำให้กับคนงาน

– รักษามาตรฐานและคุณภาพความปลอดภัย

– วางแผนและจัดตารางงาน

– ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและจัดสรรให้อยู่ในงบประมาณ

– ดูแลประสิทธิภาพและคุณภาพของลูกทีม

– กำกับดูแลการใช้งานเครื่องยนต์และเครื่องมือ

– แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

คุณสมบัติ :– สัญชาติไทย

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีด้านการก่อสร้าง

– สามารถอ่านแบบ แผน และพิมพ์เขียวได้

– สามารถติดต่อและรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

– สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันและตรงตามเวลาที่กำหนด

– มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิค

– มีความรู้ด้านกระบวนการก่อสร้างและเครื่องมือ

เงินเดือน :

สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามประสบการณ์ 25,000 – 30,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม วันที่เริ่มงานและเงินเดือนที่คาดหวังได้

 

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

 
สำนักงาน : 033-672-997
อีเมล : [email protected]

สำนักงานใหญ่

บริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด

3/21-25 หมู่ 11, ต. หนองปรือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 2015 ประเทศไทย

 

อังกฤษ/ไทย : (+66) 092 323 5910

      

    อีเมล : [email protected]

Copyright©Sisaran Group Co., Ltd.